takemedia agency

การมีเว็ปไซต์เปรียบเสมือนการมีร้านค้าออนไลน์ของเราเอง ซึ่งนอกจาก
จะเปิดให้ลูกค้าได้เข้ามาทำความรู้จักกับสินค้าและบริการของเราได้ตลอด
24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดแล้ว เรายังสามารถควบคุมการซื้อ การขาย
การโปรโมทเว็บไซต์ ทำ SEO ได้ตามที่เราต้องการ ซึ่งต่างจากเฟซบุ๊กที่
เราต้องทำตามกฎกติกา อัลกอลิทึ่มที่มีการเปลี่ยนแปลง และอยู่เหนือ
การควบคุมของเราแม้เราจะเป็นเจ้าของเพจนั้นก็ตาม

Contact us