takemedia agency

การนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของวิดีโอนั้น นับว่าเป็นการทำการตลาด
ออนไลน์ที่มาแรงมาก เพราะสามารถสร้างความผูกพันธ์กับลูกค้าได้ดีกว่า
สื่อประเภทอื่นและยังทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อของได้ง่ายขึ้น มีผลการสำรวจ
ยืนยันว่า วิดีโอคอนเทนท์สามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้มากกว่าเท่าตัว
เพราะภายหลังจากดูวิดีโอแล้วจะทำให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจในการตัดสินใจ
ซื้อถึง 57% นอกจากนั้นหากเราต้องการโปรโมทเพจหรือเว็บไซต์ การมี
วิดีโอจะทำให้ติด SEO ในหน้าแรกๆ ได้ง่ายขึ้นด้วย takemedia agency
มีทีมถ่ายทำ ตัดต่อมืออาชีพ มีอุปกรณ์คุณภาพสูงและทันสมัย รวมทั้ง
อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อให้ไดเภาพในมุมสูง

Contact us