การตลาด

ต้องไวและยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้ออยู่เสมอ ดังนั้น ฝ่ายการตลาด เจ้าของธุรกิจ

takemedia agency 

เราจะทำงานกันอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ เพื่อร่วมวิเคราะห์ วางรูปแบบการทำตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของธุรกิจ สินค้า และบริการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งเว็บไซต์ ไลฟ์สตรีม และโซเชียลมีเดีย โปรโมชันที่เราแนะนำ โดนใจและได้รับการตอบรับจากลูกค้าของลูกค้าของเราเป็นอย่างดียิ่ง

Share it with your friends!