takemedia agency

ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจร เราแตกต่างจากผู้ให้บริการ
การตลาดออนไลน์รายอื่นๆ ในส่วนการสร้างสรรค์ผลงานด้านภาพนิ่ง
วิดีโอ และงานกราฟฟิคของเรา ที่มีความสวยงาม โดดเด่น และมีคุณภาพ
สูง เพราะทีมงานมีประสบการณ์ด้านนี้มาอย่างยาวนาน

สื่อและงานพรีเซ็นเตชันเป็นความเชี้ยวชาญของเรา เราหร้อมจะให้คำ
ปรึกษา ไอเดีย และนำเสนอแนวทางการนำเสนอให้งานออกมาดีที่สุด โดย
ใช้เทคนิคและโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิคที่ทันสมัย ในการออกแบบ
โปรชัวร์ แบนเนอร์ อินโฟกราฟิค วีดีโอพรีเซ็นเตชัน ด้วยภาพและ
โมชันกราฟิคที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว สะท้อนอัตลักษณ์สินค้าและ
บริการของลูกค้า ในราคาที่ท่านกำหนดเอง

Contact us